Årsmötet flyttat till den 24 maj 2020 med anledning av Covid-19

Bästa Medlem!

Härmed kallas du till ordinarie årsmöte 24 maj kl.10.00 på Tjörns GK.  

Motioner skall vara oss tillhanda senast 29 mars. Maila info@tjornsgk.se

Välkomna!

Styrelsen

Kommentarer