Kallelse till Årsmöte den 28 april 2018

Kallelse till Årsmöte den 28 april 2018

Bästa Medlem!

Härmed kallas du till ordinarie årsmöte 28 april kl.10.00 på Tjörns GK.  

Efter mötet bjuder klubben på kaffe och bulle.

Välkomna/Styrelsen

Kommentarer