Kallelse till Årsmöte den 27 april 2019

Kallelse till Årsmöte den 27 april 2019

Bästa Medlem!

Härmed kallas du till ordinarie årsmöte 27 april kl.10.00 på Tjörns GK.  

Motioner skall vara oss tillhanda senast 8 april. Maila info@tjornsgk.se

Efter mötet bjuder klubben på kaffe och bulle.

Välkomna!

Styrelsen

Kommentarer