Kallelse till budgetmöte 14/11

Bästa Medlem!

Härmed kallas du till budgetmöte den 14 november 2020 för Tjörns GK. 

Tidpunkt:           Lördag 14 november kl. 10.00

Plats:                 Klubbhuset

Motioner lämnas in senast den 19 oktober till ordforande@tjornsgk.se eller info@tjornsgk.se. 

Varmt Välkomna!

Styrelsen

Kommentarer