Kallelse till budgetmöte 20 oktober kl.10.00 samt årets handlingar

Bästa Medlem!

Härmed kallas du till budgetmöte den 20 oktober 2018 för Tjörns GK. 

Tidpunkt:           Lördag 20 oktober kl. 10.00

Plats:                 Klubbhuset

Alla handlingar finns här nedan samt på klubbens anslagstavla.

Efter mötet bjuder klubben på kaffe och bulle. 

Varmt Välkomna!

Styrelsen

Prisutdelning i Rävlanda Cup sker efter budgetmötet!

Kommentarer