Med anledning av Covid-19

Vi prioriterar våra medlemmars, besökares och medarbetares hälsa.

Därför ber vi dig att följa våra försiktighetsåtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade om läget förändras. Vi uppmanar alla som känner av sjukdomssymptom att stanna hemma. Vi tar inte i hand när vi hälsar på varandra. 

Vi vill be dig om följande: 

  • Har du vistats i några av de områden som drabbats av coronaviruset och känner sjukdomssymptom ber vi dig att stanna hemma och kontakta sjukvård.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Handsprit finns på disken i receptionen.
  • Måste du hosta eller nysa, gör det i armvecket eller i en näsduk. 

Årsmötet 18 april
Som det ser ut nu kommer vi att genomföra årsmötet den 18 april som planerat, men med reservation om Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv. Vi informerar er medlemmar senast 14 dagar innan mötet. 

Damernas Kick off
Damkommitten meddelar att deras Kick-off i april ställs in. Mer information kommer längre fram.

Restaurangen
Restaurangen öppnar tidigast 1 april på grund av omständigheterna.

Kansli och bana
Kansliet är öppet som vanligt mån, tis och torsdag 9-15. 

Korthålsbanan är öppen med ordinarie greener

18- håls banan är öppen med vintergreener på 12 hål på grund av mängden regn som kommit.

Drivingrangen är öppen, dock kan det vid vissa tillfällen gälla självplock då vi inte kunnat plocka bollar på grund av regnet.

Varmt välkomna trots att det råder en viss osäkerhet i samhället!

Kommentarer