Organisationförändring på Tjörns Golfklubb

Förhandlingarna med fackförbundet om att ta bort klubbchefstjänsten är nu avslutad. Den överenskommelse vi gjort innebär att Jonas Mattiasson slutar sin anställning hos Tjörns Golfklubb. Vi har också kommit överens om att Jonas är arbetsbefriad under uppsägningstiden.

Styrelsen tackar Jonas för de insatser han gjort för klubben under de gångna två och ett halvt år han varit hos oss och speciellt för de satsningar han åstadkommit för juniorverksamheten. Vi önskar honom all lycka till i framtiden.

En ny ”Ledningsgrupp” är igångsatt och i den ingår från styrelsen ordförande Sigge Olausson och Torgny Dahlqvist (ledamot i styrelsen och vår tidigare klubbchef), Eleonore Höglund (Kansli/Reception) och Mattias Josefsson (Banchef).  Ledningsgruppens uppgift är att se till uppsatta mål för klubbens verksamhet effektueras på ett effektivt och målinriktat sätt.

Klubben får nu en bemanning i kansliet bestående av 1½ tjänst året runt. Detta ligger väl i linje med hur andra golfklubbar av liknande storlek är dimensionerade.

Arbetet med att fastställa framtida organisation och arbetsuppgifter för våra medarbetare och ideellt arbetande har påbörjats. Målet är att en ny organisation skall vara fastställd och gälla f.o.m 2014. Avsikten är att behålla den höga servicenivå vi haft under högsäsong.  Dock kommer vi att se över om vi kan jobba effektivare under höst-vinterperioden. Detta kan påverka servicenivå och kansliets öppettider under perioden.

Vi är nu mitt i budgetprocessen för 2014. Bedömningen nu är att vi genom den åtgärd vi genomfört skapat ekonomiskt utrymme för fortsatt utveckling av vår anläggning. Förslag till budget 2014 kommer att presenteras på hemsidan i slutet på nästa vecka.

Ni är välkomna till budgetmötet den 19 oktober kl 10.00 då budgeten för 2014 skall redovisas och beslutas.

För styrelsen för Tjörns Golfklubb
Sigge Olausson

Kommentarer