Teen Cup lägret 2019

17-20 juni måndag - torsdag kl 9 - 16,   Pris 800 kr  inkl lunch  (fakutreras per mejl)

Träning och spel på bana alla dagar som avslutar med kvaltävling till Teen cup

För alla som har hcp 54 och bättre.  

Anmäl senast onsdag 12 juni på   www.johansengolf.se

Välkomna!

Kommentarer