Kommittéer

Är du intresserad av att göra klubben en tjänst på ideell basis?

Vi har många engagerade medlemmar som gör fina insatser för de olika kommittéerna, och detta är ytterst värdefullt för att hålla en bra medlemskontakt, och därmed bidraga till trivsel och gemenskap. Vi ser också kommittéernas arbete som en väsentlig del av klubbens framtida utveckling.

Kommittéerna driver olika aktiviteter inom sina respektive områden, såsom tävling, utbildning, utsmyckning regelverk, trivselträffar, banarbete, introduktion av nya medlemmar etc.

Känner du att detta är något för dig, och vill bidraga till eller har synpunkter på klubbens utveckling, så kontakta klubbens personal eller respektive kommitteordförande.

Alla idéer och arbetsinsatser är välkomna!