Golfvärdar

Under helgerna  från maj  till augusti har vi golfvärdar ute på bana.

Golfvärdens uppgift och befogenheter


En golfvärd skall hjälpa till att sprida en god och positiv anda på banan. En viktig uppgift är att medverka till att spelet flyter så effektivt som möjligt. Det är inte meningen att agera polis, men i extremfall kan störande spelare avvisas från banan. Golfvärden har klubben bakom sig. Golfvärdarna ingår ej som en resurs till tävlingsledningen men är det tävling skall tävlingsledaren kontaktas. Som tack för arbetet bjuds ni på kaffe med bulle och dagens lunch.

 

Tjänstgöringstid – vanligtvis mellan 8.30 – 15.30. Kolla vid ankomst vilka tider som gäller för aktuell dag. Vid varje tillfälle tjänstgör 2 st golfvärdar.

Vid förhinder pga sjukdom skall detta meddelas receptionen.

Vid ankomst – anmäl er till receptionen. Här får ni dagens startlista, golfvärdsväst och nyckel till en golfbil. För att få ett effektivare spel är det viktigt att så många 4-bollar som möjligt släpps ut och att försöka undvika 2-bollar. Därför är det viktigt med en god kommunikation mellan reception och värdar. Lämna ditt mobil-nummer till receptionen så att du lätt kan nås på banan, och håll själv tät kontakt med receptionen. Vid behov bör ny starttidslista hämtas frekvent.

 

Golfvärdarnas uppgift är

-        att bistå spelare med information om banan och dess förhållande

-        att ”dela upp sig” på banan. Ena värden fungerar som starter vid hål 1 och påminner nästa ”boll” enligt startlistan att förbereda sig (bör ha infunnit sig 10 minuter före start). Den andra värden håller uppsikt på banan och ser till att spelet flyter. Vid ”9 1/2-an” uppmärksammas alltför långa fikapauser

-        Vid varma dagar kan restaurangen erbjuda vatten på flaska á 20:- som kan köpas av golfvärden från golfbilen som då och då kör runt på banan.

-        att kontrollera att hemmaspelare har giltig bagbricka

-        att vara uppmärksam på att spelarna följer regler och etikett på banan, samt uppträder hänsynsfullt mot andra spelare och banarbetare

-        att följa spelet i allmänhet och uppmärksamma alltför långsamt spel. Erfarenheten visar att det ofta räcker med att visa sig på avstånd i sin golfväst för att spelet på banan skall bli effektivare

-        att notera uteblivna bollar och rapportera till receptionen.