Nordea Trophy

NORDEA SERIETABELL

SISTA OMGÅNGEN SLUTTABELL NORDEA 2017

 

1. Skärhamns Golfers 1 3 3 3 3 - 0 3 3 = 19p

2. Valla 3 0 3 - 3 3 3 0 3 = 18p

3. Josefssons 1 3 1 3 - 3 3 3 0 = 17p

4. Skärhamns H - 3 1 3 0 3 0 0 3 = 13p

5. Birdies 3 - 0 3 1 3 0 3 0 = 13p

6. Risön 3 3 1 1 0 0 0 3 = 11p

7. Klädesholmen 0 3 0 0 0 3 3 0 0 = 9p

8. Vikarna 0 0 0 0 1 0 - 0 1 = 2p

9. Valsäng 0 0 - 0 0 0 0 0 1 = 1p 

 

 

För info kontakta

Hans Andersson Engström 

Mail  haror@brevet.nu