Övriga kommittéer

Handikapansvarig

Anders Thelander

Bankommittén

Ordförande Anders Jonsson

Vi försöker skapa en utmanande vacker bana genom ständigt pågående planering av nya uppdateringar och daglig skötsel.

Kommittén består av följande medlemmar
Anders Jonsson, Barbro Winbladh, Lennart Nilsson, Bernt Landström, Åsa Wedin, Lennart Funkqvist & Andreas eller Niclas från banpersonalen.

Fastighetskommittén

Ordförande Royne Alnegren

Kommittén har hand om drift och underhåll av alla fastigheter på golfklubben. Inklusive skötsel av rabatter som leds av Lisbeth Landström, som har ett antal damer till hjälp.

Kommittén består av följande medlemmar
Royne Alnegren, Håkan Olsson, Lasse Lind, Lisbeth Landström

Miljögruppen

Ordförande Bo Bäckman

Kommittén arbetar för att förvalta och utveckla klubbens miljöarbete samt upprätthålla klubbens status som miljödiplomerad anläggning.

Kommittén består av följande medlemmar
Bo Bäckman,  Maj-Britt Nilsson, Jonny Sandström och Royne Alnegren

Marknadskommittén

Ordförande Marie Larsson

Kommittén arbetar med all försäljning av reklamplatser, att skyltar och reklamplatser på klubben underhålls, marknadsföring och sponsring.

Marknadskommittén består av följande medlemmar
Marie Larsson, Kent Yngve,  Elisabeth Ottosson, Per Svensson, Pelle Wallberg och Eleonore Höglund