Tävling- regel och HCPskommittén

Kommittén skall arbetar för: - att öka förutsättningarna för den sociala samvaron och trivseln på klubben. - skapa ett attraktivt och brett tävlingsutbud med tävlingsformer där förhoppningsvis alla medlemsgrupper i klubben ska kunna hitta några tävlingar som passar dem. - att rekrytera tävlingsledare till de klubbgemensamma tävlingarna. - marknadsföra alla tävlingar i god tid. Kommiten jobbar också med regel och handikappfrågor. Klubbansvarig i handikappfrågor är Anders Thelander.

Ordf. Anders Thelander

Medlemmar:Gösta Eek, , Leif Obert, Jan Lundström, Bo Bäckman

Ansvarig för Handikappfrågor: Anders Thelander 

Distriktsdomare BDGF: Anders Thelander, Owe Gustavsson, Sverker Alfredsson.

Målsättningen är att: under året genomföra fler tävlingar med SG start och även 1+10 start, för att få en större chans för både tävlande, sponsorer och restaurang att träffas gemensamt efter tävlingens slut och då få större möjligheter till att umgås.