Styrelse

Anders Thelander

Ordförande

Ordförande
Externa kontakter, personalansvar, arrendeavtal, krögaravtal, myndighetskontakter, Pro avtal, BDFG, samt ledningsgrupp.

 

Åsa Hedendahl

Vice ordförande

Harald Roos

Sekreterare och kassör

Sekreterare och kassör

Marie Larsson

Ledamot

Marknadsföring & sponsorer 

Patric Bengtsson

Ledamot

Marianne Möller

Suppleant

Kristina Simonsson Ronquist

Suppleant

Lennart Funkqvist

Suppleant

Björn Bernehed

Suppleant