Lokala regler 2020

Flaggplacering 

Flaggornas färg avgörs av var på green flaggan är placerad.

Främmre delen av green - Röd flagg

Mitten av green - Gul flagg

Bakre delen av green - Vit flagg

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling eller vid vissa tillfällen.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

Pliktområden (Regel 17)

- Hål 11, det röda pliktområdet vid berget på vänster sida som bara är definierat mot fairway är oändligt.

- Hål 17, det röda pliktområdet på höger sida som bara är definierat mot fairway är oändligt.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

Bollen träffar kraftledning

- Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 4 och 18 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

 

  1. Mark under arbete

- Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

- Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f. Vänster sida hål 11 (Orkideerna).

- Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

- Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror

genom sanden.

- Stora eller hårda myrstackar på banan är, mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

 

  1. b) Oflyttbara tillverkade föremål

Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 

  1. c) Organiska delar av banan

Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

TÄVLINGSVILLKOR

Begränsningar i att använda speciell utrustning

  1. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

  1. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
  2. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Lokala bestämmelser.

Banpersonal som arbetar på banan har företräde. Banarbetare signalerar när de släpper fram spelare.

Speltempo

Håll ditt speltempo, släpp igenom snarast när du letar boll.

 

Normalt speltempo

Hål 1-9, 1 tim 50 min                                      Hål 10-18, 2:20 timmar

Kaffestugan 9½

Spela ut bollen när tillfälle ges, håll din plats och speltempo så att det inte stockar upp sig.

Bunkerkrattor ska efter användning placeras i bunker o spelriktningen

 

Företrädesrätt

Under högfrekvent tid skal tre- och fyrbollar bildas. Anvisningar från kansliet och golfvärdar skall åtlydas.

Klädsel skall vara vårdad.

Hundar på banan ska alltid vara kopplade. Vid tävling är det förbjudet att medföra hund.

 

 

Beslutade av Tjörns GK:s styrelse 2020-04-20

Godkända av BDGF