Lokala regler

Flaggplacering

Uppdatering för 2019 är inte klar!!!

Flaggornas färg avgörs av var på green flaggan är placerad.

Främmre delen av green - Röd flagg

Mitten av green - Gul flagg

Bakre delen av green - Vit flagg

Lokala regler

Om spelare träffar ledningstrådar på hål 4 eller 18 annulleras slaget.
Spel förbjudet på vänster sida inom område markerat med blå/vita pinnar på hål 11.
Ruiner och gärdesgårdar behandlas som oflyttbara hindrande föremål enligt regel 24:2.
Pluggad boll på hela spelfältet, regel 25

Läs lokala regler på klubbens anslagstavla

Generella lokala regler

Markering
Markering
Vit - Out of bounds
Gul - Vattenhinder
Röd - Sidovattenhinder
Blå - Mark under arbete
Blå-Vit - Mark under arbete, spel förbjudet
Orange - Hindrande föremål

150-metermarkering
Pinnar eller motsvarande som markerar 150 meter till greenens mittpunkt, är oflyttbara hindrande föremål.