Förändringsarbetet Vision 50/50

Inledning

I den första ronden av klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 var uppgiften att spana på klubbens verksamhet, göra en jämställdhetsskattning och skapa en nulägesanalys. Nulägesanalysen är en viktig grund för det fortsatta jämställdhetsarbetet och blir en del av den handlingsplan som klubben kommer att ha skapat efter att alla tre ronder i utbildningsprogrammet Vision 50/50 är avslutade.

Nulägesanalysen består av 3  delar:

  • Styrelsens bild av varför vi genomför klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50
  • Grundläggande data om klubbens startläge såsom könsfördelning, åldersstruktur och handicapstruktur.
  • Sammanställning av de viktigaste spaningarna med tillhörande problemformuleringar.