Handlingar till Budgetmötet för 2023

Publicerat: 2022-11-11 12:00 - Skrivet av Helen Lansenfeldt

Vi som tyckte det var svårt att budgetera i en pandemi får nu erfara ännu svårare budgetering med en förväntad inflation på 10 %.

Budgetarbetet

Budgetarbetet startar varje år i augusti där en prognos för september-december lämnas in tillsammans med nästa års budget av kommittéer, styrelse och personal. Ett intensivt arbete läggs ner för att gå igenom varje konto för sig, så inget missas. Vilka kostnader kan vi dra ner på? Vilka kostnader kommer troligtvis öka? Hur kan vi tänka annorlunda? Vad kan vi effektivisera?

Efter veckor av analyser får vi fram ett utkast och därefter läggs ett förslag på utrymmet för förbättringar och investeringar. Som tidigare år kommer styrelsen att fatta beslut innan säsongsstart, om hela utrymmet för förbättringar kommer att nyttjas. Detta beslut tas i mars efter att vi ser hur mycket medlemsintäkter som kommit in.

Vi arbetar med krismedvetenhet och har därför gjort en ”worst case budget” som vi kan gå efter om vi ser tendenser som tex medlemsbortfall.

Information om pågående verksamhetsår. 

Innan budgetmötets öppnande kommer styrelsen att ge en övergripande information om verksamheten under det pågående året. Under denna information är givetvis alla mötesdeltagare välkomna att komma med frågor, vilka på bästa möjliga sätt kommer att besvaras.

Om Du har specifika detaljfrågor eller frågor av större karaktär ber styrelsen dig att höra av dig före mötet så att svaret på frågeställningen kan förberedas på ett bra sätt.

I handlingarna till budgetmötet hittar du mer detaljerad information från verksamhetsåret 2022! 

Handlingar till budgetmötet hittar du här - Handlingar

Budgetplanering i osäkra tider - ett pitchavsnitt från Svenska Golfförbundet