Information från Extra Årsmötet

Publicerat: 2022-09-13 12:00 - Skrivet av Eleonore Höglund

Uthyrning av mark till vår PRO, Robert Johansen. Här blev det ett klart Ja för att klubben skall hyra ut marken till Robert.

Söndagen den 28 augusti hölls ett extra årsmöte i klubbhuset. Mötet var mycket välbesökt.

På dagordningen fanns två punkter att behandla.

Uthyrning av mark till vår PRO, Robert Johansen. Här blev det ett klart Ja för att klubben skall hyra ut marken till Robert.

Fråga två gällde att Årsmötet godkänner att styrelsen har mandat att gå vidare med att låna för eventuellt köp av mark som vi idag inte äger. Även här var det ett klart Ja.

Protokoll finns på vår hemsida som alltid på https://www.tjornsgk.se/klubben/medlemsdokument/

/Styrelsen för Tjörns GK