Kallelse till Årsmöte den 24/4 kl.10.00

Publicerat: 2021-03-01 - 12:00 - Skrivet av Eleonore Höglund

Motioner ska vara oss tillhanda senast den 21/3 till ordforande@tjornsgk.se. Vi kommer att genomföra årsmötet didigtalt likt budgetmötet och mer information kommer inom kort. /Styrelsen