Stark avrådan från tävling i Golfsverige

Publicerat: 2021-04-19 - 12:00 - Skrivet av Eleonore Höglund

Tjörns Golfklubb följer SGF:s avrådan från tävling och arrangerar därför inga tävlingar eller VSOP engligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sedan 1 mars 2021 avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. 

Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan). 

SGF har också beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) förutom de tävlingar som faller inom definitionen yrkesmässig idrott. Inga tävlingar registreras heller i SGF Golf Ranking. 

Uppdatering 19 april

SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 16 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 26 april.

Definition av en golftävling

Ytterst är det definitionen i Spel- och tävlingshandboken som styr vad som är golftävling. Den lyder: Tävling är golfspel enligt spelets regler med syftet att rangordna spelarna efter uppnådda resultat.

Här kan du läsa mer om SGF´s definition av en golftävling