Kameraövervakning

Varför använder vi kameraövervakning?

Tjörns Golfklubb utför kameraövervakning i vår kaffestuga samt i vår cafédel i restaurangen. 

Kameran spelar inte in några ljud. 

Syftet med detta är att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. 
Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Tjörns GK kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda.

Hur länge sparas inspelat material?

Filmen sparas i upp till 30 dagar.

Kameraövervakning och den enskildes rättigheter

Tjörns GK har ambitionen att följa de regler som anges i dataskyddsförordningen. Om det ändå kan uppfattas att utförd kamerabevakning strider mot reglerna i dataskyddsförordningen kan anmälan göras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För mer information se deras webbplats.

Kontaktuppgifter

Kontakta dataskyddsombud, Klubbchef Magdalena Gunnberg vid frågor på info@tjornsgk.se eller 0304-660911.