Förändringsarbetet Vision 50/50

Bättre Spelupplevelse

Efter att vi genomgått och implementerat klubbutvecklingsprogram Vision 50/50 var nästa naturliga steg i vårt jämställdhetsarbete att ansöka till Bättre spelupplevelse för alla. 

Här får vi kunskap och verktyg kring hur vi kan utveckla golfbanan och verksamheten för att göra golfen roligare för fler, oavsett färdighet. Det pågår under en säsong och blandar individuellt digitalt lärande med fysiska workshops och uppgifter på klubben. 

Vi började med ett uppstartsmöte 23 maj tillsammans med Bankonsulent Stefan Nilsson från SVGF. Vi fick sedan i hemläxa att göra fyra digitala individuella utbildningar tills nästa gång vi sågs igen: golfspelaren & golfbanan, banutveckling & design, spelytor & banskötsel samt banvärdering & banuppsättning. 

Så möttes vi efter sommaren och diskuterade vidare. Vi bokade då in en banvandring med Stefan 12 september för att påbörja utvecklingen på vår egen golfbana. Stefan hade då tillsamamns med Ordförande i Bankommitteen, Banchefen och vår PRO valt ut fyra hål som vi skulle analysera och utvärdera under kvällen. Detta skall vi sedan göra på egen hand med resterande hål och sammanställa materialet till en handlingsplan för en bättre spelupplevelse på Tjörns GK.