Kommittéer

Är du intresserad av att göra klubben en tjänst på ideell basis?

Vi har många engagerade medlemmar som gör fina insatser för de olika kommittéerna, och detta är ytterst värdefullt för att hålla en bra medlemskontakt, och därmed bidraga till trivsel och gemenskap. Vi ser också kommittéernas arbete som en väsentlig del av klubbens framtida utveckling.

Kommittéerna driver olika aktiviteter inom sina respektive områden, såsom tävling, utbildning, utsmyckning regelverk, trivselträffar, banarbete, introduktion av nya medlemmar etc.

Känner du att detta är något för dig, och vill bidraga till eller har synpunkter på klubbens utveckling, så kontakta klubbens personal eller respektive kommitteordförande.

Alla idéer och arbetsinsatser är välkomna!

Damkommittén

Ordförande Annika Wallin

Välkommen till damgolfen på Tjörns golfklubb 2024

Vi startar upp med lite sällskapsspel 2 och 16 maj! Vi har bokat in kl 17.00 - 18.00 båda dagarna.
Boka in dig så ser du och vi att vi blir några som vill spela och umgås. 

Anmälan 2 maj      Anmälan 16 maj

 

Tjörn Ladies Damdag 23 augusti 2024
Spelformen är singel. Det är en ”Öppen tävling” så damer från andra klubbar är välkomna att delta.

Läs mer om damkommittén

Paragolfkommittén

Välkommen till Paragolfen på Tjörns golfklubb!

Ordförande Harald Roos

Vi strävar efter att vända oss till fler grupper i samhället och att kunna erbjuda människor med olika funktionshinder att med sina egna förutsättningar och ambitioner tycka golfen är en rolig och utmanande idrott och sysselsättning. Bra gemenskap på klubben och glädje till golfen ger dessa människor en värdefull och berikande samlingspunkt.

Kontaktlista till hela kommittén finns på "Läs mer om Paragolfen"

Läs mer om Paragolfen Paragolf Uppstart Våren 2024 Program Paragolf Säsongen 2024

Seniorkommittén

Ordförande: Owe Gustavsson

Kommittén tillhandahåller golfaktiviteter för medlemmar 55 år och äldre, aktiviteterna är utformade så att de kan attrahera den tävlingsinriktade så väl som den som bara efterfrågar sällskapsspel.

Vi har ca 20 tävlingar från april till september och var fjärde är en partävling, spelform greensome eller bästboll. Under lågsäsongen har vi banbyte med Lysegårdens GK, Lyckornas GK, Stenungsunds GK och Gullbringa GGCC. Banbytet innebär att de spelar på vår bana och vi på deras under ordinarie speltid, en spelavgift om 200 kronor betalas.

Läs mer om Seniorkommittén

Herrkommittén

Ordförande Anders Thelander

Vi arrangerar Herrgolf på onsdagar under trevliga former, där alla är välkomna!

Kontakt  Anders Thelander 

Bankommittén

Ordförande Åsa Wedin

Vi försöker skapa en utmanande vacker bana genom ständigt pågående planering av nya uppdateringar och daglig skötsel. Just nu arbetar vi med SGF´s projekt Bättre Spelupplevelse. 

Kommittén består av följande medlemmar
Åsa Wedin, Jerker Josefsson , Andreas Fougstedt, Anders Jonsson, Niclas Jannesson- banchef och Bernt Landström - Röjargänget.

Fastighetskommittén

Ordförande Royne Alnegren

Kommittén har hand om drift och underhåll av alla fastigheter på golfklubben. Inklusive skötsel av rabatter och trädgård som leds av Lisbeth Landström och flera medlemmar.

Kommittén består av följande medlemmar

Royne Alnegren, Ralf Trygg, Håkan Olsson, Sture Olsson, Kåge Gustavsson, Owe Svensson, Patrik Bengtsson och Niclas Jannesson

Tävling- regel och HCP kommittén

Ordförande: Anders Thelander

  • ordförande@tjornsgk.se
  • Mobil: 0703-127942

Kommittén skall arbetar för - att öka förutsättningarna för den sociala samvaron och trivseln på klubben. - skapa ett attraktivt och brett tävlingsutbud med tävlingsformer där förhoppningsvis alla medlemsgrupper i klubben ska kunna hitta några tävlingar som passar dem. - att rekrytera tävlingsledare till de klubbgemensamma tävlingarna. - marknadsföra alla tävlingar i god tid. Kommitten jobbar också med regel och handikappfrågor. Klubbansvarig i handikappfrågor är Anders Thelander.

Ordf. Anders Thelander

Medlemmar: Owe Gustavsson, Bo Bäckman, Leif Obert, Gösta Eek och Jan Lundström. 

Distriktsdomare BDGF: Anders Thelander

Ansvar för handikappfrågor: Anders Thelander

Målsättningen är att: under året genomföra fler tävlingar med SG start och även 1+10 start, för att få en större chans för både tävlande, sponsorer och restaurang att träffas gemensamt efter tävlingens slut och då få större möjligheter till att umgås.

Kontakt: Anders Thelander 070-312 79 42 eller ordforande@tjornsgk.se

Miljökommittén

Ordförande Lennart Andersson
  • lennart.ason@telia.com
  • Mobil: 0708-286333

Syfte: Att genomföra miljöaktiviteter och kommunicera dem och skapa en bild av Tjörns Golfklubb som en klubb som genomsyras av ett hållbarhetstänkande och bidra till en bättre miljö. 

Kommittén består av följande medlemmar
Lennart Andersson, Anders Thelander och Gunnar Jarnhamn.

Marknadskommittén

Ordförande Marie Larsson

Kommittén arbetar med all försäljning av reklamplatser, att skyltar och reklamplatser på klubben underhålls, marknadsföring och sponsring.

Marknadskommittén består av följande medlemmar
Marie Larsson, Elisabeth Ottosson, Olle Pettersson och Magdalena Gunnberg

Valberedning

Ordförande Eleonore Höglund

Valberedningen/valnämnden skall bestå av ordförande och ledamöter med uppgift är ta fram kandidater som kan väljas till lediga styrelseposter.

Valberedningen/nämnden består av:
Ordförande  Eleonore Höglund samt ledamot Willy Brandt 

För förslag till valberedningen på personer som kan vara intresserade av styrelsearbete kontakta Eleonore Höglund

Läs mer om Valberedningen