Kommittéer

Är du intresserad av att göra klubben en tjänst på ideell basis?

Vi har många engagerade medlemmar som gör fina insatser för de olika kommittéerna, och detta är ytterst värdefullt för att hålla en bra medlemskontakt, och därmed bidraga till trivsel och gemenskap. Vi ser också kommittéernas arbete som en väsentlig del av klubbens framtida utveckling.

Kommittéerna driver olika aktiviteter inom sina respektive områden, såsom tävling, utbildning, utsmyckning regelverk, trivselträffar, banarbete, introduktion av nya medlemmar etc.

Känner du att detta är något för dig, och vill bidraga till eller har synpunkter på klubbens utveckling, så kontakta klubbens personal eller respektive kommitteordförande.

Alla idéer och arbetsinsatser är välkomna!

Paragolfkommittén

Välkommen till Paragolfen på Tjörns golfklubb!

Vi strävar efter att vända oss till fler grupper i samhället och att kunna erbjuda människor med olika funktionshinder att med sina egna förutsättningar och ambitioner tycka golfen är en rolig och utmanande idrott och sysselsättning. Bra gemenskap på klubben och glädje till golfen ger dessa människor en värdefull och berikande samlingspunkt.

Kontakt Harald Roos ,  mob 0732-031572, harald.roos@hotmail.com

Kontaktlista till hela kommittén finns på "Läs mer om Paragolfen"

Paragolf Uppstart Våren 2022 Program Paragolf Säsongen 2022 Läs mer om Paragolfen

Tävling- regel och HCP kommittén

Kommittén skall arbetar för: - att öka förutsättningarna för den sociala samvaron och trivseln på klubben. - skapa ett attraktivt och brett tävlingsutbud med tävlingsformer där förhoppningsvis alla medlemsgrupper i klubben ska kunna hitta några tävlingar som passar dem. - att rekrytera tävlingsledare till de klubbgemensamma tävlingarna. - marknadsföra alla tävlingar i god tid. Kommiten jobbar också med regel och handikappfrågor. Klubbansvarig i handikappfrågor är Anders Thelander.

Ordf. Anders Thelander

Medlemmar:Gösta Eek, , Leif Obert, Jan Lundström, Bo Bäckman

Ansvarig för Handikappfrågor: Anders Thelander 

Distriktsdomare BDGF: Anders Thelander, Owe Gustavsson, Sverker Alfredsson.

Målsättningen är att: under året genomföra fler tävlingar med SG start och även 1+10 start, för att få en större chans för både tävlande, sponsorer och restaurang att träffas gemensamt efter tävlingens slut och då få större möjligheter till att umgås.

Kontakt: Anders Thelander 070-312 79 42 eller ordforande@tjornsgk.se

Damkommittén

Välkommen till damgolfen på Tjörns golfklubb!

Vi i damkommittén vill bidra till att du, som vill spela golf, skall få en fin golfupplevelse i en positiv social gemenskap och i en vacker miljö på Tjörns golfbana. Och det oavsett vilket spelhcp du har. 

För att läsa mer om torsdagsspel, tävlingar, vår facebooksida mm klicka på länken nedan!

Välkomna till en ny säsong! 

 

Läs mer om damkommittén

Seniorkommittén

Kommittén tillhandahåller golfaktiviteter för medlemmar 55 år och äldre, aktiviteterna är utformade så att de kan attrahera den tävlingsinriktade så väl som den som bara efterfrågar sällskapsspel.

Vi har ca 20 tävlingar från april till september och var fjärde är en partävling, spelform greensome eller bästboll. En gång på våren och en gång på hösten spelar vi matchspel mot Skaftö GK, en hemma och en borta. Under lågsäsongen har vi banbyte med Lysegårdens GK och Lyckornas GK. Banbytet innebär att de spelar på vår bana och vi på deras under ordinarie speltid, ingen greenfee betalas.

Läs mer om Seniorkommittén

Herrkommittén

Vi arrangerar Herrgolf på onsdagar under trevliga former, där alla är välkomna!

 

Kontakt  Anders Thelander 

Miljögruppen

Ordförande Bo Bäckman

Kommittén arbetar för att förvalta och utveckla klubbens miljöarbete samt upprätthålla klubbens status som miljödiplomerad anläggning.

Kommittén består av följande medlemmar
Bo Bäckman,  Maj-Britt Nilsson, Jonny Sandström och Royne Alnegren

Bankommittén

Ordförande Åsa Wedin

Vi försöker skapa en utmanande vacker bana genom ständigt pågående planering av nya uppdateringar och daglig skötsel.

Kommittén består av följande medlemmar
Åsa Wedin, Lennart Funkqvist , Andreas Fougstedt, Anders Jonsson, Niclas Jannesson- banchef och Bernt Landström - Röjargänget.

Fastighetskommittén

Ordförande Royne Alnegren

Kommittén har hand om drift och underhåll av alla fastigheter på golfklubben. Inklusive skötsel av rabatter och trädgård som leds av Lisbeth Landström och flera medlemmar.

Kommittén består av följande medlemmar

Royne Alnegren, Ralf Trygg, Håkan Olsson, Sture Olsson, Patrik Bengtsson och Niclas Jannesson

Marknadskommittén

Ordförande Marie Larsson

Kommittén arbetar med all försäljning av reklamplatser, att skyltar och reklamplatser på klubben underhålls, marknadsföring och sponsring.

Marknadskommittén består av följande medlemmar
Marie Larsson, Kent Yngve,  Elisabeth Ottosson, Olle Pettersson och Eleonore Höglund

Valberedning

Valberedningen/valnämnden skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter med uppgift är ta fram kandidater som kan väljas till lediga styrelseposter.

Valberedningen/nämden består av:
Ord. förande Britt-Marie Smedberg,  Magret Svensson , Lennart Nilsson och Willy Brandt

För förslag till valberedningen på personer som kan vara intresserade av styrelsearbete, 

kontakta Britt-Marie Smedberg. bb.smedberg@gmail.com

Läs mer om Valberedningen