Kommittéer

Är du intresserad av att göra klubben en tjänst på ideell basis?

Vi har många engagerade medlemmar som gör fina insatser för de olika kommittéerna, och detta är ytterst värdefullt för att hålla en bra medlemskontakt, och därmed bidraga till trivsel och gemenskap. Vi ser också kommittéernas arbete som en väsentlig del av klubbens framtida utveckling.

Kommittéerna driver olika aktiviteter inom sina respektive områden, såsom tävling, utbildning, utsmyckning regelverk, trivselträffar, banarbete, introduktion av nya medlemmar etc.

Känner du att detta är något för dig, och vill bidraga till eller har synpunkter på klubbens utveckling, så kontakta klubbens personal eller respektive kommitteordförande.

Alla idéer och arbetsinsatser är välkomna!

Paragolfkommittén

Bakgrund
Tjörns GK startade år 1990 och har idag en väl fungerande golfanläggning med bana, drivingrange och andra träningsytor.  Klubben har som mål att vara en familjär och trevlig samlingsplats för alla slags golfare.

Verksamhetsidé
Vi strävar efter att vända oss till fler grupper i samhället och att kunna erbjuda människor med olika funktionshinder att med sina egna förutsättningar och ambitioner tycka golfen är en rolig och utmanande idrott och sysselsättning. Bra gemenskap på klubben och glädje till golfen ger dessa människor en värdefull och berikande samlingspunkt.

Målgrupper
Vi har i ett första skede skapat kontaktytor med företrädare för boende i Tjörns Kommun som har ett neurologiskt funktionshinder.

Värderingar

Att träffas, fika och ha roligt tillsammans är ledorden i vår verksamhet.  Vi fokuserar på utveckling med utgångspunkt från individens förutsättningar. Vi tränar, spelar och tävlar för att främja individens och gruppens utveckling. Vi spelar med Hjärtat!

Vill du veta mer? Ta kontakt med vår reception på 0304-660911 eller receptionen@tjornsgk.se

Tävling- regel och HCP kommittén

Kommittén skall arbetar för: - att öka förutsättningarna för den sociala samvaron och trivseln på klubben. - skapa ett attraktivt och brett tävlingsutbud med tävlingsformer där förhoppningsvis alla medlemsgrupper i klubben ska kunna hitta några tävlingar som passar dem. - att rekrytera tävlingsledare till de klubbgemensamma tävlingarna. - marknadsföra alla tävlingar i god tid. Kommiten jobbar också med regel och handikappfrågor. Klubbansvarig i handikappfrågor är Anders Thelander.

Ordf. Anders Thelander

Medlemmar:Gösta Eek, , Leif Obert, Jan Lundström, Bo Bäckman

Ansvarig för Handikappfrågor: Anders Thelander 

Distriktsdomare BDGF: Anders Thelander, Owe Gustavsson, Sverker Alfredsson.

Målsättningen är att: under året genomföra fler tävlingar med SG start och även 1+10 start, för att få en större chans för både tävlande, sponsorer och restaurang att träffas gemensamt efter tävlingens slut och då få större möjligheter till att umgås.

Kontakt: Anders Thelander 070-312 79 42 eller ordforande@tjornsgk.se

Damkommittén

Till damer som tycker golf är kul! Damkommittén verkar för en trevlig och social samvaro för alla damer på Tjörns Golfklubb.

Välkommen till damernas torsdagsgolf!

För dig som vill tävla, kan gå in på min.golf och anmäla dig till resp. 18 håls tävling, önskar du inte tävla meddelar du bara tävlingsansvarig innan start. Klasserna kommer automatiskt indelas i 2 klasser beroende på antal deltagare, för att det skall bli en rättvisare prisutdelning. På 18 hål singeltävling är det SG-start, om inget annat anges på spelprogrammet, är det mindre än 10 anmälda kommer tävlingen att ställas in, det krävs minst 5 deltagare för att bilda en egen klass.

I Maj kommer vi att ha en ny tävling som är en intern Ladies Invitation, vilket innebära att dam bjuder in en gärna ny dam från klubben och spelar en fyrboll bästboll.

 

Läs mer om damkommittén

Seniorkommittén

Kommittén tillhandahåller golfaktiviteter för medlemmar 55 år och äldre, aktiviteterna är utformade så att de kan attrahera den tävlingsinriktade så väl som den som bara efterfrågar sällskapsspel.

Vi har ca 20 tävlingar från april till september och var fjärde är en partävling, spelform greensome eller bästboll. En gång på våren och en gång på hösten spelar vi matchspel mot Skaftö GK, en hemma och en borta. Under lågsäsongen har vi banbyte med Lysegårdens GK och Lyckornas GK. Banbytet innebär att de spelar på vår bana och vi på deras under ordinarie speltid, ingen greenfee betalas.

Läs mer om Seniorkommittén

Herrkommittén

Vi arrangerar Herrgolf på onsdagar under trevliga former, där alla är välkomna!

Kommittén anordnar en vårresa till annan klubb för en tvådagars tävling om "Goa Gubbars Cup".

På hemmabanan spelar vi på onsdagar från maj till mitten på september, vi startar under eftermiddagen med shotgunstart.

Till varje tävling ställs med hjälp av herrkommitténs sponsorer ett prisbord till deltagarnas förfogande, vi har även en regelquiz som är mycket populär då man alltid kan lära sig något nytt!

Under högsommaren har vi en årlig Sommar Cup i fyra omgångar varav  två av de bästa resultaten går med i femte och sista finalmatchen. 

"Max 3 klubbor" är herrkommitténs avslutningstävling och spelas i slutet av september där även damer inbjuds att delta. Den går ut på att man spelar med högst 3 valfria klubbor, tävlingen är mycket populär med mellan 60-70 deltagare varje år.

Herrkommittén är vakant

Miljögruppen

Ordförande Bo Bäckman

Kommittén arbetar för att förvalta och utveckla klubbens miljöarbete samt upprätthålla klubbens status som miljödiplomerad anläggning.

Kommittén består av följande medlemmar
Bo Bäckman,  Maj-Britt Nilsson, Jonny Sandström och Royne Alnegren

Bankommittén

Ordförande Anders Jonsson

Vi försöker skapa en utmanande vacker bana genom ständigt pågående planering av nya uppdateringar och daglig skötsel.

Kommittén består av följande medlemmar
Anders Jonsson, Barbro Winbladh, Lennart Nilsson, Bernt Landström, Åsa Wedin, Lennart Funkqvist & Andreas eller Niclas från banpersonalen.

Fastighetskommittén

Ordförande Royne Alnegren

Kommittén har hand om drift och underhåll av alla fastigheter på golfklubben. Inklusive skötsel av rabatter som leds av Lisbeth Landström, som har ett antal damer till hjälp.

Kommittén består av följande medlemmar
Royne Alnegren, Håkan Olsson, Lasse Lind, Lisbeth Landström

Marknadskommittén

Ordförande Marie Larsson

Kommittén arbetar med all försäljning av reklamplatser, att skyltar och reklamplatser på klubben underhålls, marknadsföring och sponsring.

Marknadskommittén består av följande medlemmar
Marie Larsson, Kent Yngve,  Elisabeth Ottosson, Olle Pettersson och Eleonore Höglund

Valberedning

Valberedningen/valnämnden skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter med uppgift är ta fram kandidater som kan väljas till lediga styrelseposter.

Valberedningen/nämden består av:
Ord. förande Britt-Marie Smedberg,  Lena Axelsson, Kent Ohlsson samt Lennart Nilsson.

För förslag till valberedningen på personer som kan vara intresserade av styrelsearbete, 

kontakta Britt-Marie Smedberg. bb.smedberg@gmail.com

Läs mer om Valberedningen