Klubbens historia

Saxat från Tjörns GK:s jubiléumsskrift från 2015.

Bengt SvenssonTjörns Golfklubb som ligger mitt på Tjörn fyller i år 25 år. Klubben har under denna tid upplevt både med- och motgångar men har sakta men säkert utvecklats till vad den är idag. Tjörns största förening vad gäller antalet medlemmar och en av de största klubbarna i Bohuslän-Dalslands Golfdistrikt. Denna skrift skall försöka beskriva historien från klubbens tillkomst år 1990 fram till i år.

De första 10 åren är väl beskrivna i Lars-Åke Lindeborgs skrift ”En återblick” som finns att läsa på såväl klubbens hemsida som att tillgå på Kansliet i klubbhuset. De första årens historia är därför till största delen hämtad från Lars-Åkes dokument. Lars-Åke Lindeborg är en av klubbens trotjänare och har också skrivit om alla torp som funnits på marken som vi idag spelar golf på. Idag kan vi skönja ruinerna av var människor har bott och verkat i gamla tider. Man funderar ibland hur de hade tänkt om de sett oss spela golf.

Klubbens styrka och signum alltsedan starten har varit, och är, lojala medlemmar med energi och framåtanda. Medlemskadern med en bra och ganska jämn blandning av åretrunt- och sommarboende har varit viktig. Viljan att hjälpa till och bidra har funnits inom båda kategorierna. Könsfördelningen, som är viktig för både lojalitet och samverkan, har också varit bra genom åren, även om den alltid kan bli bättre. Dagens ca 40/60 (kvinnor/män) står sig väl i Sverige och är högst i distriktet Bohuslän-Dal.

Golfbanans geografiska placering, där många på vår ö har ”lika långt” att färdas, betyder också mycket. En del namn, som har betytt, och betyder för klubbens positiva utveckling är omnämnda här. Det finns många fler men jag har medvetet valt att inte ta med för många. Jag hoppas på förståelse för detta.

Att anförtros uppgiften att ställa samman klubbens historia har varit ett hedersuppdrag. Det har gett mig många tillfällen att minnas och också att samtala med några av dem ”som var med på den tiden” och grundade vår fina förening.

Tjörn i februari 2015

Bengt Svensson