Försäkringar för dig som spelare

För dig som spelar golf finns en medlemsförsäkring som innehåller en ansvars- och en olycksfallsdel. Medlemsförsäkringen ger dig ett omfattande skydd och ersätter en rad olika skador.

På den här sidan beskriver vi kortfattat vad som ingår i medlemsförsäkringen och vad du behöver göra i samband med skada. Medlemsförsäkringen består av två delar, olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring genom ditt förbund

Du kan få ersättning vid olycksfallsskada, det vill säga en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse i samband med att du spelar golf.

Läke- och resekostnader

Tandskadekostnader

Dödsfallsersättning

Rehabilitering

Invaliditetsersättning

Sönderklippta kläder vid vård

Kristerapi

Ansvarsförsäkring

Med ansvarsförsäkring menas att du är försäkrad för skador som du orsakar i samband med ditt golfsspelande.

Personskador

Gäller oavsett vårdslöshet

Sakskador

Gäller ej skada genom fordon

Här nedan hittar du mer information samt blanketter - ta kontakt med kansliet på kansli@tjornsgk.se. 
.
Folksam idrottsförsäkring Försäkringsinformation Blankett - Anmäl skada