Extra årsmöte 27/9

Publicerat: 2023-09-19 - 08:00 - Skrivet av Magdalena

Kallelse till extra årsmöte i Tjörns Golfklubb med byggnation av Golfbilsgarage som enda punkt på dagordningen. Dokumentation finns här på hemsidan under Klubben och Medlem. Välkomna!

Kallelse:

Du inbjudes till extra medlemsmöte i Tjörns Golfklubb tisdagen den 27 sept. 2023 kl.18.00. 

 Anmälan via    Min Golf 

 

Dagordning: 

  1. Mötets öppnande.
  2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  4. Fastställande av föredragningslista. 
  5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
  6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
  7. Byggnation av Golfbilsgarage på klubbens mark.
  8. Mötet avslutas

 Anmälan extra årsmöte

/Styrelsen för Tjörns Golfklubb